Nytt Kollektivavtal För Studenter

Skickad

Den 3 september tecknades ett nytt kollektivavtal för studenter. Avtalet tecknades mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, och fackförbunden Unionen, Vision, Sveriges Arkitekter, Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna samt Akademiförbundet SSR.

Skapad för att behålla kompetens

Studentmedarbetaravtalet avser universitets- och högskolestuderande och arbetsgivare i fastighetsbranschen. Strukturen med studentmedarbetare innebär möjlighet för studenter att anställas under studietiden max 15 timmar under flexibla villkor. Resultatet blir att arbetsgivare ansvarar för möjlighet till framtida kompetens inom fastighetsbranschen samtidigt som de ger studenter tillfälle till relevant arbetslivserfarenhet.

I ett gemensamt uttalande konstaterar parterna att studentmedarbetaravtalet ger bättre förutsättningar att behålla kompetens hos de studerande samtidigt som det ger en smidig övergång mellan studier och yrkesliv och berikar fastighetsbranschen med aktuell kunskap.

Regeringen stödjer studentmedarbetaravtalet och har beviljat ett ekonomiskt stöd på 500 000 kronor för att öka kunskapen som studentmedarbetaravtal bland arbetsgivare och studenter.

Läs mer här

Skribent
Kategorier Nyheter, Nyheter

← Äldre Nyare →