Millenniegenerationen vill ha en flexibel arbetsplats

Skickad

Det traditionella arbetskonceptet, där man arbetar mellan kl. 9 och 17, är någonting som borde lämnas i det förflutna, i alla fall om man frågar millenniegenerationen. Detta skriver tidningen Forbes. Till denna grupp hör alla som är födda mellan 1980 och 1996 och dessa individer håller på att ta arbetsmarknaden med storm. 2025 beräknas upp till 75% av alla anställda höra till millenniegenerationen, eller generation Y, som de också kallas. Flexibilitet är nyckelordet för dessa arbetstagare, som inte ser samma klara avskiljning mellan arbete och fritid som tidigare generationer. Arbetet ses numera som en förlängning av det privata livet, vilket skapar behov av en arbetsatmosfär som verkligen är trivsam att vistas i.

Även om trivsamma kontor prioriteras, är det allt fler som föredrar ett mera freelance-aktigt jobb, där det inte är nödvändigt att vara på kontoret varje dag. Strikta regler för var och när man skall arbeta låter inte attraktivt i öronen på dem som idag träder in på arbetsmarknaden. Eftersom millenniegenerationen är så bekväm med de senaste digitala verktygen, är det lätt för dem att arbeta på distans. Digitaliseringen har öppnat helt nya möjligheter för ett flexiblare arbete och vissa företag har inte ett fysiskt kontor överhuvudtaget. Virtuella kontor är någonting relativt nytt på kontorsmarknaden, men har kommit att utstå som ett fungerande koncept för företag som inte behöver ett traditionellt kontor.

Millenniegenerationen har ofta beskrivits som krävande och självcentrerad, men deras sätt att göra arbetet så trivsamt som möjligt är även någonting som äldre generationer kan lära sig av. Detta även om det samtidigt finns aspekter som generation Y kunde lära sig av de äldre som varit ute i arbetslivet längre.

Källa: Create This Sort of Work Environment If You Want To Retain Millennials

Skribent

← Äldre Nyare →