Skickad

Landskrona ligger mitt i Öresundsregionen, Skandinaviens folktätaste område. Landskrona är placerad strategiskt, mitt på den skånska västkusten, endast ett stenkast från Malmö, Helsingborg och Köpenhamn, med väldigt täta kommunikationer. Man kan ta sig till och från Landskrona med antingen bil, buss eller tåg. Även motorvägen till och från Köpenhamn passerar via Landskrona. Många företag väljer att finnas på strategiska platser och Landskrona är just en sådan plats. Landskrona är centralort i Landskrona kommun och själva tätorten har ca 30 500 invånare.

Kontor i strategiska Landskrona

Landskrona ligger längs Västkustbanan och har direkta förbindelser via järnvägen och motorvägen med bland annat Malmö, Göteborg, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Landskrona finns även båttrafikförbindelse med Ven. Inom staden finns 5 olika stadsbuss linjer vilka underlättar pendeln. Många företag väljer Landskrona främst på grund av stadens strategiska placering och goda kommunikationer. Landskrona erbjuder kontor för lägre priser och då pendeln till och från staden är lätt finns endast fördelar med att placera ett kontor i Landskrona. Att många företag kommer till staden gör att staden växer och blir mer och mer populär för var dag.

Växande näringsliv och nya kontor i Landskrona

Landskrona har ett växande näringsliv och en lång historia som varvs- och industristad. Landskrona har många stora företag och allt fler etablerar kontor i staden. Det växande näringslivet innebär både nya jobb och bättre ekonomi för hela kommunen. Idag finns många välkända företag med kontor eller industrilokal inom bland annat tillverkningsindustrin. Den goda infrastrukturen och ett välutbyggt vägnät, hamn, utmärkta tåg – samt flygförbindelser samt ett välutvecklat IT- och telenät bidrar till ett väldigt gott företagsklimat i Landskrona. Landskrona har även ett stort exportandel, exportkvoten, dvs. den del av den totala produktionen på en plats som exporteras till utlandet, ligger i Landskrona på mellan 35-40%, vilket är en väldigt hög andel. Det strategiska läget och de goda kommunikationerna lockar många företag till platsen.

Nya etableringar och kontor i Landskrona

Nya företag etablerar nya kontor i Landskrona. Många företag har kommit till Landskrona, både stora och mindre företag. DSV har exempelvis, under åren 2012-2013 etablerat sina kontor i Landskrona och har nu cirka 500 anställda. DSV är nu Landskronas största företag. En annan stor etablering är vindtornstillverkaren Enercon, som flyttade till Varvsudden i Landskrona hösten 2015. Det finns goda tillgångar på såväl lokaler som mark. På den kända Landskronas företagspark Kronan, som liger precis vid motorvägen, finns ca. 400 000 kvm mark som nya företag kan etablera sig på.

Största företagen med kontor i Landskrona


Det finns en rad stora företag i Landskrona, en del endast med kontor, andra med industrilokaler och kontorslokaler. De största privatägda företagen som är närvarande i Landskrona är:

#DSV ROAD AB kontor
#HALDEX BRAKE PRODUCTS AKTIEBOLAG med industri och kontorslokaler
#SWEP INTERNATIONAL AB med kontorslokaler
#BORGWARNER TORQTRANSFER SYSTEMS AB kontorslokaler
#THORN LIGHTING NORDIC AKTIEBOLAG kontorslokaler
#FAIVELEY TRANSPORT NORDIC AB kontorslokaler
#OHLSSONS I LANDSKRONA AB med kontorslokaler
#PARAJETT AKTIEBOLAG kontorslokaler
#SANTA MARIA AB både industri och kontorslokaler
#SYNGENTA SEEDS AB industri
#TRIOPLAST LANDSKRONA AB industri och kontorslokaler

Skribent

← Äldre Nyare →